Underlag om vederlagsfri levering av oppfisket marint avfall i havner

Rapporten presenterer kunnskapsgrunnlag for å vurdere ulike modeller for en fremtidig løsning med vederlagsfri levering av oppfisket marint avfall i Norge, og synliggjør potensialet for et system med vederlagsfri levering gjennom å:

● Kartlegge eksisterende infrastruktur rundt fiskefartøy

● Redegjøre for praksis og rutiner knyttet til avfallshåndtering i fiskeflåten

● Utrede ulike alternativer for hvordan en ordning for vederlagsfri levering av marint avfall i havn kan se ut, samt drøfte barrierer og utfordringer knyttet til et system med vederlagsfri levering av marint avfall i Norge.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1127
Språk:
NB

Publisert:
23.10.2018 00:00:00
Opphav:
SALT, Mepex
Omfang:
134 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema