Miljøkrav for slakterier og kjøttbearbeidende industri

Miljøutfordringene i bransjen er særlig knyttet til utslipp av organisk materiale, næringssalter og fett i avløpsvann, bruk og utslipp av kjemikalier som rengjørings- og desinfeksjonsmidler, luktproblematikk og håndtering av avfall. Virksomheter innenfor slakteri- og kjøttbearbeidende industri er underlagt en rekke miljøkrav. I dette faktaarket finner du de viktigste som gjelder din bedrift.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-1113
Språk:
NB

Publisert:
17.10.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
5 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema