Miljøkrav for fiskeforedlingsindustri

Miljøutfordringene i bransjen er særlig knyttet til avløpsvann, lukt, avfall, energi og kjemikalier som rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Avløpsvannet inneholder vanligvis næringssalter, fett og organisk materiale, samt kjemikalier brukt til rengjøring og desinfeksjon. Virksomheter innenfor fiskeforedlingsindustrien er underlagt en rekke miljøkrav. I dette faktaarket finner du de viktigste som gjelder din bedrift.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-1112
Språk:
NB

Publisert:
17.10.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
5 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema