PFBS i miljøet: Miljøovervåking og fysikalskkjemiske data knyttet til fordelingen av perfluorbutansulfonsyre i miljøet

En gjennomgang av litteraturen om fysikalskkjemiske data og miljøovervåking for perfluorbutansulfonsyre (PFBS) har blitt gjennomført og resultatene oppsummert i denne rapporten.
PFBS er en kortkjedet PFAS. På grunn av økende bruk av PFBS, og et økende antall rapporter om PFBS i miljøet, vurderer Miljødirektoratet hvorvidt PFBS oppfyller kriteriene for svært bekymringsfulle stoffer under REACH (substances of very high concern, SVHC). Dataene i denne rapporten utgjør en viktig del av bakgrunnsmaterialet for denne vurderingen.

PFBS in the Environment: Monitoring and Physical-Chemical Data Related to the Environmental Distribution of Perfluorobutanesulfonic Acid

A literature review on relevant physicochemical properties and environmental monitoring data for perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) has been performed and summarized in this report. 

PFBS is a short-chain PFAS. Due to the increasing use of PFBS, and increasing number of reports of PFBS in the environment, the Norwegian Environment Agency is currently considering whether PFBS fulfils the criteria of a substance of very high concern (SVHC) under REACH. The data in this report was generated to provide background information to this evaluation.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1122
Språk:
EN

Publisert:
20.11.2018 00:00:00
Forfatter:
NGI
Omfang:
72 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema