Oppsummering av resultater for aksjon pukkverk 2018

Fylkesmannen har i en landsdekkende tilsynsaksjon i år kontrollert 113 pukkverk for å se hvordan virksomhetene følger krav i regelverket, og om det er forbedringer siden forrige aksjon i 2012.

Støvutslipp, støy og håndtering av avfall er de viktigste miljøutfordringene fra pukkverkene.

Resultatene viser at pukkverkene har blitt bedre til å overholde krav til støy og støvutslipp, men vurderingene av risiko for ytre miljø er fortsatt mangelfulle. Nesten halvparten av pukkverkene har mangler i miljørisikovurderingene, både i 2012 og i 2018. Virksomhetenes vurdering av miljørisiko er et viktig grunnlag for å vise hvilken påvirkning driften og utslippene har på det ytre miljøet.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1151
Språk:
NB

Publisert:
12.11.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
15 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema