Oppsummering av resultater for Kommunetilsyn 2017 - Forsøpling

Av de 57 kommunene som ble kontrollert er det i Forurensning avdekket totalt 251 anmerkninger fordelt på de 5 fagtemaene og de 22 prosjektkontrolltemaene.

De viktigste funnene er at kommunene kan forbedre seg på organisering og ansvar for forsøpling. Det omfatter både det at de må sette seg mål og handlingsplaner og gjennomføre kartlegging og risikovurdering for å få oversikt over forurensningssituasjonen der forsøpling er tema. Dette innebærer også rutiner for håndtering av forsøplingssaker.
Et viktig resultat er også at kommunen kan bruke sin myndighet på forsøplingsområdet mer.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1144
Språk:
NB

Publisert:
09.11.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
17 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema