Miljøgifter i husstøv

Forekomsten av utvalgte miljøgifter i husstøv er beskrevet. I hovedsak har man støttet seg til undersøkelser fra Norge, Sverige, og studier fra andre steder er benyttet der det har vært nødvendig.

Vesentlige stoffgrupper som er funnet er beskrevet med fysiske og kjemiske egenskaper og bruksområder slik at mekanismer og eksponeringsveier kan beskrives. Studien foreslår en rekke tiltak som kan undersøkes videre for å redusere human eksponering for miljøgifter i husstøv.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1110
Språk:
NB

Publisert:
01.11.2018 00:00:00
Forfatter:
Bergfald miljørådgivere
Omfang:
18 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema