Kontroll av sports- og fritidsprodukter 2018

47 sports- og fritidsprodukter ble undersøkt for innhold av regulerte helse- og miljøfarlige stoffer, blant annet kortkjedede klorparafiner (SCCP), polyaromatiske hydrokarboner (PAHer), PFOA, kadmium og bly. 

I tillegg ble produktene undersøkt for stoffer på kandidatlisten i REACH (SVHC-listen). I 53 % av prøvene ble det funnet regulerte stoffer og stoffer på kandidatlisten. 4 av produktene var forbudte, og ble trukket fra markedet.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1121
Språk:
NB

Publisert:
08.11.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
8 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema