Konsulentbistand til testing og metodikkutvikling for kartlegging av naturtyper og beskrivelsesvariabler ved bruk av fjernmåling

Romlige analyser av utbredelse, samt endringer av naturtyper og naturegenskaper ved hjelp av fjernmåling har blitt et stort og fortsatt voksende forskningsfelt, både i Norge og internasjonalt. Miljødirektoratet ønsket å videreutvikle metodikker til å gi informasjon om naturtyper som kystlynghei, gjengroing av semi-naturlige systemer og enkeltobjekter som store gamle eiker.

I prosjektet var det viktig å teste metoder som egner seg for produksjon av nasjonale datasett basert på automatisert tolkning av fjernmålingsdata som dekker forvaltningens behov ut over enkeltområder/ forskningsbaserte enkeltstudier. Dette betyr også at ett av målene var å bruke fjernmålingsdata som er tilgjengelig landsdekkende, eller blir det i nær framtid: flyfoto, laserdata fra Nasjonal detaljert høydemodell og Sentinel-2 optiske satellittbilder.

Rapporten er delt opp i to deler: første del beskriver arbeidet med identifisering av kystlynghei, mens andre del handler om store gamle/hule eiker.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1183
Språk:
NB

Publisert:
27.11.2018 00:00:00
Forfatter:
Blom Norway AS, NMBU
Omfang:
116 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker