Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør – tiltaksovervåking i 2017

I denne rapporten rapporteres resultater fra vannkjemisk og biologisk effektkontroll i 22 forsurede vassdrag som kalkes. Undersøkelser og effektkontroll i de kalkede vassdragene er et viktig grunnlag for evaluering av kalkingsstrategien og gjennomføring av de store elvekalkingsprosjektene.

We here report results from chemical and biological monitoring in 22 acidificated river systems in southern Norway where liming has been mitigating measure. The monitoring of these rivers is important for the evaluation of the liming projects and a necessary basis for the assessment of the liming strategies.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1133
Språk:
NB

Publisert:
20.11.2018 00:00:00
Forfatter:
Rådgivende Biologer AS, NIVA
Omfang:
392 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema