Havforsuring i norske farvann

Norske kystområder, fra Skagerrak i sør til Barentshavet i nord blir gradvis surere, men de regionale forskjellene er store. Havforsuringen er et resultat av at havet tar opp mer CO2 fra atmosfæren, og forsuring av havet vil pågå i lang tid, selv om CO2- utslippene avtar. Det er viktig å følge med på hvor fort denne utviklingen går.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-1130
Språk:
NB

Publisert:
09.11.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet, NORCE, NIVA, Havforskningsinstituttet , Universitetet i Bergen
Omfang:
4 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker