Vegetasjon på grønne tak etablert i Fremtidens byer prosjektet, 2014-2017

Grønne tak demper og fordrøyer avrenning etter nedbør og er etablert som et tiltak for lokal overvannsdisponering.

I prosjektet Fremtidens Byer, ble det i 2014 etablert forsøkstak med utprøving av ulike tekniske løsninger og vegetasjon i flere norske byer. I denne rapporten følger vi opp utviklingen på disse takene med analyser og vurderinger av vegetasjonen 4 vekstsesonger etter oppstart.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-880
Språk:
NB

Publisert:
15.03.2018 00:00:00
Opphav:
NIBIO
Omfang:
32 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema