Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse

På oppdrag fra Miljødirektoratet har en ekspertgruppe, bestående av forskere fra NINA, NIBIO og NTNU Vitenskapsmuseet, justert eget forslag til metodikk for vurdering av økologisk kvalitet for lokaliteter med naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse (NNF).

Dette forslaget ble utarbeidet våren 2017 (Evju mfl. 2017). I løpet av sommeren og høsten 2017 har fire oppdragstakere hatt oppdrag med kartlegging og verdisetting og har levert rapporter med evaluering av metodikken.


Type:
Rapport
Nummer:
M-889
Språk:
NB

Publisert:
08.03.2018 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
100 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema