Naturfaglige registreringer av kystfuruskog

Kartlegging av naturtyper i kystfuruskogene på Vestlandet med oppsummering av dagens kunnskapsstatus.

Boreal regnskog med furu er registrert i 61 lokaliteter hovedsaklig i Sogn og Fjordane.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-926
Språk:
NB

Publisert:
01.03.2018 00:00:00
Opphav:
Miljøfaglig Utredning
Omfang:
112 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema