Fremmede karplanter i Norge: modellering av introduksjonsområder og nåværende utbredelse

Spredning av fremmede arter utgjør en stor trussel mot det biologiske mangfoldet. Bekjempelse av fremmede arter er derfor nedfelt i FNs konvensjon om biologisk mangfold, og ifølge Aichi-mål nr. 9 har Norge forpliktet seg til å stanse spredningen av fremmede arter innen 2020.

Tidlig oppdagelse og rask iverksetting av tiltak før spredningen har blitt for omfattende, er en effektiv metode for å stanse spredning av fremmede arter. Dette krever imidlertid at viktige introduksjonsområder for fremmede arter er kjent. Vi har derfor modellert introduksjonsområder, samt nåværende utbredelse, for fremmede karplanter i Norge.


Type:
Rapport
Nummer:
M-840
Språk:
NB

Publisert:
07.03.2018 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
120 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema