Antibiotic resistance in terrestrial wild mammal species in Norway - roe deer and wild reindeer as indicators species

Antimikrobiell resistens (AMR) er et voksende problem over hele verden, og er også utbredt i miljøet. Bruk av antibiotika til mennesker og husdyr kan ha direkte innvirkning på miljøet, og ville dyr kan bidra til spredning av antibiotikaresistente bakterier og gener.

Det er uklart hvilken rolle antibiotikaresistens i ville dyr har, til tross for at utbredelse og spredning av antibiotikaresistens er av stor betydning for menneskers helse. Nylige studier i Norge av antibiotikaresistens i bakterier fra villfugl og rødrev viser at slike studier er viktig for å oppnå en større forståelse av problemstillingen, og at ville dyr kan brukes som indikatorarter for overvåking av antibiotikaresistens i miljøet.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-969
Språk:
EN

Opphav:
Veterinærinstituttet
Omfang:
16 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema