Underlag for å utrede produsent-ansvarsordning for fiskeri- og akvakulturnæringen

Kartleggingene i denne rapporten skal utgjøre et grunnlag for videre vurderinger av et mulig produsentansvar for utstyr brukt innenfor fiskeri, akvakultur og fritidsfiske.

En viktig bakgrunn for denne rapporten er utfordringene knyttet til marin forsøpling av plast og det faktum at utstyr i plast fra fiskeri og akvakultur utgjør en betydelig andel av denne forsøplingen. Forsøplingen har alvorlige miljøkonsekvenser. Forsøplingen, ofte forbundet med tap av fiskeredskap, har også en betydning for ulike beregninger av behov for nytt utstyr og vareflyten forøvrig. Dette er bakgrunnen for at forsøpling er viet betydelig oppmerksomhet.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-1052
Språk:
NB

Publisert:
28.05.2018 00:00:00
Opphav:
mepex, SALT
Omfang:
181 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema