Resultater fra CLP og biocid butikkaksjon 2017

Miljødirektoratet gjennomført en landsdekkende butikkaksjon i uke 35 med kontroll av kjemikalier og biocider. For kjemikalier ble det kontrollert om de var merket etter CLP og for biocider om de var godkjent av Miljødirektoratet.

Det ble kontrollert totalt ca 8500 kjemikalier og ca 70 biocider i 102 butikker. Resultatet var at at 5 prosent av kjemikaliene ikke var merket etter CLP og at 25 prosent av biocidene ikke var godkjent.


Type:
Rapport
Nummer:
M-943
Språk:
NB

Publisert:
14.05.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
15 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema