Permanent plugging og forlating av brønner; HMS-utfordringer relatert til H2S og CO i gamle brønnvæsker

Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet har kartlagt helse-, miljø- og sikkerhets (HMS)-utfordringer knyttet til forekomst av giftige gasser (hydrogensulfid og karbonmonoksid) ved tilbakeplugging av gamle olje – og gassbrønner på norsk kontinentalsokkel.

Risikonivået synes å ha blitt redusert de siste årene, sannsynligvis pga. bedre rutiner hos operatørene. Prosjektgruppa anbefaler at etatene prioriterer faglig oppdatering mht. nye metoder og teknikker for tilbakeplugging, samt gjennomgang av deler av kravstillingen for å sikre at hensynet til HMS ivaretas best mulig ved framtidige operasjoner.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1041
Språk:
NB

Publisert:
03.05.2018 00:00:00
Opphav:
Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet
Omfang:
28 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema