Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer - 2017

I forbindelse med arbeidet med vern av skog på Statskog SFs grunn har BioFokus i samarbeid med Asplan Viak AS utført naturfaglige registreringer i 31 undersøkelsesområder.

23 områder ble vurdert å inneholde verneverdige arealer fordelt på 3 områder med 3 stjerner, 10 områder med 2 stjerner og 10 områder med 1 stjerne. Det ble kartlagt totalt 135 naturtypelokaliteter og artsmaterialet fra undersøkelsene viser 498 poster av rødlistearter som teller totalt 71 ulike arter i henhold til rødlisten for 2015. I tillegg er det avgrenset enkelte rødlistede naturtyper i til sammen 16 figurer.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-1040
Språk:
NB

Publisert:
14.05.2018 00:00:00
Opphav:
BioFokus
Omfang:
40 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema