Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalie- og produktkontroll

Kontroll er et viktig virkemiddel i vårt arbeid. Kontroller bidrar til å beskytte miljø og helse og sikrer likhet for loven.

Miljødirektoratet har blant annet fullmakt til å kontrollere om offentlige og private virksomheter overholder regelverket på produkt- og forurensningsområdet. Vi kontrollerer produsenter, importører og forhandlere over hele landet. Vi fører blant annet tilsyn med at produkter ikke inneholder forbudte kjemiske stoffer og at kjemikalier er riktig klassifisert og merket.


Type:
Brosjyre
Nummer:
M-991
Språk:
NB

Publisert:
09.05.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
8 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema