Spredningsberegning og bestemmelse av skorsteinshøyde

Tillatelser etter forurensningsloven og forurensningsforskriften kapittel 27 om forbrenning av rene brensler stiller krav om bruk av spredningsberegninger for bestemmelse av bakkekonsentrasjoner og skorsteinshøyder.

Denne veilederen gir informasjon om regelverk om luftforurensning og forklarer hvordan spredningsberegninger skal utføres for å bestemme nødvendig skorsteinshøyde. Veilederen er tiltenkt brukere av spredningsmodeller i konsulentbransjen, myndigheter, anleggseiere og interessegrupper.


Type:
Rapport
Nummer:
M-980
Språk:
NB

Publisert:
22.06.2018 00:00:00
Forfatter:
NILU
Omfang:
23 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori