Mottak og mellomlagring av farlig avfall 2018 - Landsdekkende resultater

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med totalt 135 virksomheter i aksjonsperioden. Det ble avdekket brudd på regelverk ved 86 % av de kontrollerte virksomhetene, hvorav 11 % alvorlige brudd. Det er innenfor temaene Håndtering og lagring av farlig avfall, Internkontroll og Mottakskontroll av farlig avfall at det avdekkes flest brudd.

 Dette er områder som er sammenfallende med det forurensningsmyndighetene ser som viktigst å ha kontroll på, og vi er derfor ikke fornøyd med at det er et så høyt antall brudd innenfor disse kontrolltemaene. Erfaring fra tilsyn gjennomført i aksjonen er imidlertid at de alvorlige bruddene generelt er mindre omfattende og alvorlige enn ved tidligere tilsynsaksjoner, og at det slik sett har vært en positiv utvikling. Vår vurdering er at avfall generelt sett ikke kommer på avveie og at det i mange tilfeller er mangelfull dokumentasjon som er årsak til brudd på regelverket.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1077
Språk:
NB

Publisert:
19.06.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
14 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema