Reiserelatert eksponering for luftforurensning i Norge

Hvordan man ferdes i trafikken og hvilken reisemåte man velger kan være avgjørende for hva og hvor mye luftforurensning man blir eksponert for. Denne litteraturstudien har prøvd å finne svar på hva man blir eksponert for på reiser i Norge.

Det er funnet at t-banen trolig har høye svevestøvnivåer og at busser har en vesentlig grad av egenforurensning. Videre er det klart at filter i moderne biler kan være viktige for å begrense partikkelmengden inni bilene mens syklister og fotgjengere er spesielt utsatt for mange høye topper fra eksosforurensning. Ingen studier er derimot utført i Norge på reiserelatert eksponering og litteratur fra utlandet er ikke tilstrekkelig representativ for å kunne gi kvantitative svar. Men man vet en del om hvilke faktorer som er viktig for de ulike reisemåtene og som kan være nyttig for å tilrettelegge for lavest mulig eksponering under reiser.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-887
Språk:
NB

Publisert:
24.01.2018 00:00:00
Opphav:
TØI
Omfang:
50 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema