Overvåkingsmetoder for vannregionspesifikke og prioriterte stoffer i kystvann påvirket av ferskvann.

Miljøgifter i brakkvann har vært overvåket i flere tiår i Norge, men det er ikke etablert en felles overvåkingsstrategi, slik som det er for kystvann, elver og innsjøer.

I denne rapporten viser vi eksempler på overvåkingsmetoder for vannregionspesifikke og prioriterte stoffer i brakkvann. Anbefalinger for valg av overvåkingsmetoder er gitt.

Although that environmental hazardous substances have been monitored in brackish water in Norway for decades, no common monitoring strategy has been established, equivalent to those used in coastal waters, rivers, and lakes. In this report we
provide examples of monitoring methods for river basin specific substances pollutants and priority substances in transitional waters. Recommendations for the selection of monitoring methods are given.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-922
Språk:
NB

Publisert:
15.01.2018 00:00:00
Opphav:
NIVA
Omfang:
69 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema