Naturindeks for Norge: Styrke av datagrunnlag og sammenstilling av påvirkningsfaktorer for temaindekser innen åpent lavland

I dette prosjektet har man utviklet ny indikator, Gjengroing i kystlynghei, for Naturindeks innen åpent lavland og mobilisert data på og analysert påvirkningsfaktorer som er viktige for å forklare utviklingen i temaindeksene Tilstand gras og urterik mark og Tilstand kystlynghei innen økosystem åpent lavland.

I tillegg har man analysert utvalgte påvirkningsfaktorer relatert til temaindekser (tilstand gras og urterik mark, tilstand kystlynghei) innen økosystem åpent lavland.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-891
Språk:
NB

Publisert:
29.01.2018 00:00:00
Forfatter:
NIBIO
Omfang:
34 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema