«Fishing For Litter» som tiltak mot marin forsøpling i Norge

Rapporten oppsummerer erfaringer fra andre driftsår i den 2-årige prøveordningen Fishing For Litter.

Ordningen involverer fiskefartøy i oppsamling av marint avfall til havs, og tilbyr deltakende fartøy gratis levering av marint avfall samlet opp fra havet under ordinært fiske. Prøveordningen er finansiert og iverksatt i regi av Miljødirektoratet, mens SALT Lofoten AS (SALT) har administrert ordningen på oppdrag fra Miljødirektoratet.


Type:
Rapport
Nummer:
M-903
Språk:
NB

Publisert:
10.01.2018 00:00:00
Forfatter:
Salt Lofoten AS
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
26 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema