Fangstrapportering fra fiske etter laks, sjøørret og sjørøye

Offisiell fangststatistikk over fiske etter anadrom laksefisk i sjø og elv starter i 1876.

Kvaliteten på fangststatistikken varierer både over tid, mellom og i vassdrag og sjøområder og for ulike typer fiske. Feil i statistikken er i stor grad knyttet til underrapportering av fangst både i elv og sjø. Det er gjort flere grep for å bedre kvaliteten på statistikken, gjennom å innføre større detaljeringsgrad og tiltak med sikte på å øke rapporteringsandelen. Laksen har alltid vært en viktig ressurs og det ble behov for å regulere uttaket etter hvert som flere aktører og nye og mer effektive fiskemetoder ble tatt i bruk.
Det er et stort mangfold av reguleringer og nøyaktig hvordan de ulike reguleringene kan ha påvirket kvaliteten til fangststatistikken er vanskelig å vurdere. En utfordring framover er å bedre rapporteringen fra småelver og å få etablert et rapporteringssystem for fiske etter anadrom laksefisk med stang og håndsnøre i sjø.


Type:
Rapport
Nummer:
M-876
Språk:
NB

Publisert:
31.01.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
31 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker