Environmentally friendly substitute products for rubber granulates as infill for artificial turf fields

Artificial turf consists often of a synthetic 'grass mat', added small rubber granules to get the 'grass' to stand upright, providing damping and grip. Rubber granules are removed from the turf fields due to snow clearance, cleaning, and stapling on shoes and clothes. Rubber crumb, mostly from tires, constitutes an increasing pollution problem in Norway (and in other countries), but alternative materials are slowly gaining terrain.

This project describes alternatives to artificial turfs with rubber infill, and reviews their characteristics and possibilities to replace the infill material based on rubber crumb that is widely used today. The study do not identify that any alternative infill materials that are on the market today are significantly superior to the rubber crumb.

Miljøvennlige erstatningsprodukter for gummigranulat som innfyllsmasse til kunstgressbaner

Kunstgressbaner består av en syntetisk ”gressmatte” som er tilsatt små gummigranulater for å få gresset til å stå oppreist, samt gi demping og grep. Gummigranulat havner utenfor banen grunnet snørydding, rengjøring, og via sko og klær. Gummigranulat (som oftest er laget av bildekk) fra kunstgressbaner utgjør en økende kilde til mikroplast i Norge.

Rapporten presenterer alternative materialer og løsninger for kunstgress basert på innfyllsmasse av gummigranulat. For alternativene har man blant annet sett på tilgjengelig informasjon om bruksegenskaper og miljøpåvirkning. Det er ikke funnet alternative fyllmaterialer eller andre løsninger som er betydelig bedre enn gummigranulat.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-955
Språk:
EN

Opphav:
PlanMiljø ApS
Omfang:
42 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema