Samfunnsnytte og genmodifiserte organismar

I rapporten «Samfunnsnytte og genmodifiserte organismar» presenterer Bioteknologirådet ei rettleiing til samfunnsnyttevurderingar av genmodifiserte organismar (GMO) i Noreg. Rapporten er resultatet av eit oppdrag frå Miljødirektoratet til Bioteknologirådet om å oppdatere samfunnsnyttekriteriet i genteknologiloven.

Rettleiinga i rapporten skal kunne nyttast i arbeidet med GMO-saker, både av Bioteknologirådet sjølv, Miljødirektoratet og andre.


Type:
Rapport
Nummer:
M-977
Språk:
NN

Publisert:
28.02.2018 00:00:00
Forfatter:
Bioteknologirådet
Omfang:
34 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema