Refusjonsordningen for spillolje - Årsrapport 2017

Rapporten beskriver driften av refusjonsordningen for spillolje i 2017.

Ordningen har eksistert siden 1994, og den har til hensikt å sikre en høy innsamlingsgrad av blant annet smøre-, hydraulikk- og transformatoroljer. Ordningen er finansiert gjennom bevilgninger på statsbudsjettet. I 2017 var refusjonssatsen på kr 2,46 per liter innsamlet olje. Brutto innsamlet oljemengde ca 26 600 m3, og det ble anbefalt utbetalt ca. 60,3 MNOK i refusjon, etter fratrekk for vann i oljen.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-971
Språk:
NB

Publisert:
20.02.2018 00:00:00
Opphav:
COWI
Omfang:
10 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema