Areal påvirket av hydrokarboner (THC) i Norskehavet, 1996 – 2015

Det er ønskelig å utvikle en indikator for påvirkning fra petroleumsvirksomheten – "Sjøbunn i Norskehavet påvirket av hydrokarboner" – tilsvarende den som er under utvikling for Nordsjøen.

For å oppnå dette har DNV GL og Akvaplan niva på oppdrag fra Miljødirektoratett gått gjennom aktuelle overvåkingsresultater som er lagret i miljøovervåkingsdatabasen MOD og beregnet THC-kontaminert areal i Norskehavet (region V – VIII) på nytt ved bruk av dagens metodikk som er beskrevet i Retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomhet til havs (M-300|2015). Både regions/subregions- og felt/installasjonsspesifikke verdier er beregnet både mot (sub)regional LSC og THC>50 mg/kg. De kontaminerte arealene er lagt inn i MOD.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-953
Språk:
NB

Publisert:
20.02.2018 00:00:00
Opphav:
Akvaplan-niva AS/DNV GL
Omfang:
20 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema