ØKOFERSK Delprogram 6 - Sur

Rapporten presenterer resultater fra fjorårets overvåking av vannkjemi i forsuringsfølsomme vannforekomster. Overvåkingen omfattet i 2017 83 innsjøer, seks feltforskningsstasjoner og to elver.

The report presents the results from last years monitoring of water chemistry in acid sensitive water bodies. The monitoring in 2017 comprised 83 lakes, 6 calibrated catchments and 2 rivers.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1058
Språk:
NB

Publisert:
19.12.2018 00:00:00
Opphav:
NIVA
Omfang:
89 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker