ØKOFERSK Delprogram 5 - Øst

Basisovervåkingen ‘ØKOFERSK – delprogram Øst’ omfattet 12 innsjøer i 2017, hvorav syv BIOLOK- og fem REFERANSE-sjøer. Syv av disse er antatte referansesjøer, mens de øvrige er forsuret. Resultatene viser at ingen av de antatte referansesjøene var i svært god tilstand, men fem var i god tilstand, én i moderat tilstand og en i dårlig tilstand. Av de forsurede innsjøene var tre i god tilstand, én i moderat tilstand og én i dårlig tilstand.

Samlet tilstand er angitt som usikker for 11 innsjøer, fordi datagrunnlaget er begrenset til ett år eller et fåtall kvalitetselementer. En innsjø, Atnsjøen, er angitt med ganske sikker økologisk tilstand fordi det finnes data for flere år, og det er godt samsvar mellom år. Dagens klassifiseringssystem er ikke egnet for fjellsjøer.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1057
Språk:
NB

Publisert:
19.12.2018 00:00:00
Opphav:
NINA, Uni Research Miljø, NIVA
Omfang:
84 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker