ØKOFERSK Delprogram 3 - Vest

Basisovervåkingen ‘ØKOFERSK – delprogram Vest’ omfattet syv innsjøer i 2017, hvorav fire BIOLOK- og tre REFERANSE-sjøer. Resultatene viser at ingen av de antatte referansesjøene var i svært god tilstand. Både vannkjemiske og biologiske kvalitetselementer indikerer at alle innsjøene fremdeles er noe forsuret. Totalt fire av innsjøene er i god tilstand (Markhusdalsvatnet, Svartetjørna, Fjellgardsvatnet og Åsvatnet), mens tre er i moderat tilstand (Nystølsvatnet, Røyravatnet og Movatnet).

Samlet tilstand er angitt som nokså usikker for seks innsjøer, fordi datagrunnlaget er begrenset til ett år eller fordi det er stort sprik i tilstanden gitt for ulike kvalitetselementer/ parametere som er følsomme for samme type påvirkning. En innsjø, Åsvatnet, er angitt med ganske sikker økologisk tilstand fordi det er godt samsvar mellom år og mellom kvalitetselementer.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1055
Språk:
NB

Publisert:
19.12.2018 00:00:00
Opphav:
NINA, Uni Research Miljø, NIVA
Omfang:
66 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker