ØKOFERSK Delprogram 2 – Midt

Denne rapporten inneholder resultater fra basisovervåking i innsjøer 2017 – delprogram Midt, gjennomført iht. vannforskriften/vanndirektivet. Basisovervåkingen startet opp i 2009 og omfatter hovedsakelig overvåking av antatt upåvirkede vannforekomster (referanseovervåking), samt et lite utvalg påvirkede vannforekomster.

Målet er å fastsette økologisk tilstand i de utvalgte innsjøene, som grunnlag for vurdering av effekten av langtids stor-skala endringer på naturtilstanden og på påvirkede innsjøer, med fokus på de mest vanlige vanntypene i Norge. Dataene vil dessuten inngå i grunnlaget for framtidig justering og utvikling av klassifiseringssystemet.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1054
Språk:
NB

Publisert:
19.12.2018 00:00:00
Opphav:
NINA, NIVA
Omfang:
82 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker