ØKOFERSK Delprogram 1 - Nord

Basisovervåkingen ‘ØKOFERSK – delprogram Nord’ omfattet fem innsjøer i 2017, hvorav en BIOLOK- og fire REFERANSE-sjøer. Resultatene viser at kun én av de antatte referansesjøene, Smalfjordvannet, var i svært god tilstand, mens Kapervatnet og Storvatnet var i god tilstand og Magistervatnet i moderat tilstand. Dalvatnet, som er forsuret, var i moderat tilstand.

Samlet tilstand er angitt som nokså usikkert for fire innsjøer, fordi datagrunnlaget er begrenset til ett år eller fordi det er stort sprik i tilstanden gitt for ulike kvalitetselementer/ parametere som er følsomme for samme type påvirkning. En innsjø, Smalfjordvannet, er angitt med ganske sikker økologisk tilstand, til tross for kun ett år med data, fordi det er godt samsvar mellom kvalitetselementer.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1053
Språk:
NB

Publisert:
19.12.2018 00:00:00
Forfatter:
NINA, Uni Research Miljø, NIVA
Omfang:
62 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker