Butikkaksjon leketøy 2018

Miljødirektoratet har gjennomført en omfattende kontroll av leketøy i 41 butikker.  Vi sjekket 800 leketøy for å kontrollere om de var CE-merket, som er et av flere krav som gjelder alle leketøy.Med CE-merkingen signaliserer produsenten at leketøyet er produsert etter gjeldende regler for nettopp denne typen produkter.

Vår kontroll viste at kun 27 produkter manglet CE-merking. Salget av disse ble stanset. På tross av at de fleste produktene var påført CE-merkingen, kan det være grunn til å stille spørsmålstegn ved gyldigheten av CE-merket i enkelte tilfeller. Det er begrunnet med at CE-merket ikke er utformet slik det skal være i henhold til regelverket.

 Vi har derfor i disse sakene/for disse produktene etterspurt dokumentasjonen som ligger til grunn for merkingen i etterkant av butikkontrollene. Denne delen av kontrollen pågår fortsatt. 

Miljødirektoratet er godt fornøyd med at de aller fleste leketøyene hadde CE-merking. Resultatene av vår butikkontroll fra 2017 på EE-produkter (elektriske og elektroniske produkter) visste at mange flere EE-produkter manglet CE-merking, sammenlignet med leketøy. 

Her er rapporten fra vår 2018 butikkaksjon.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1227
Språk:
NB

Publisert:
20.12.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
6 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema