Desember 2018

Status for gjennomføring og effekt av tiltak: Faggrunnlag for oppdatering av forvaltningsplan for Norskehavet og for Nordsjøen-Skagerrak

Type: Rapport | Nummer: M-1244 | Utgiver:

21.12.18 Rapporten oppsummerer tiltakene fra kapittel 9 i Meld. St. 37 (2012-2013) Helhetlig forvaltning a...

ØKOFERSK Delprogram 6 - Sur

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1058 | Utgiver: NIVA

19.12.18 Rapporten presenterer resultater fra fjorårets overvåking av vannkjemi i forsuringsfølsomme vannf...

ØKOFERSK Delprogram 5 - Øst

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1057 | Utgiver: NINA, Uni Research Miljø, NIVA

19.12.18 Basisovervåkingen ‘ØKOFERSK – delprogram Øst’ omfattet 12 innsjøer i 2017, hvorav syv BIOLOK- og...

ØKOFERSK Delprogram 4 - Sør

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1056 | Utgiver: Faun Naturforvaltning

19.12.18 Basisovervåkingen i delprogrammet «Økofersk Sør» omfattet 11 såkalte Biolok-sjøer i 2017. I fire...

ØKOFERSK Delprogram 3 - Vest

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1055 | Utgiver: NINA, Uni Research Miljø, NIVA

19.12.18 Basisovervåkingen ‘ØKOFERSK – delprogram Vest’ omfattet syv innsjøer i 2017, hvorav fire BIOLOK- ...

ØKOFERSK Delprogram 2 – Midt

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1054 | Utgiver: NINA, NIVA

19.12.18 Denne rapporten inneholder resultater fra basisovervåking i innsjøer 2017 – delprogram Midt,...

ØKOFERSK Delprogram 1 - Nord

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1053 | Utgiver:

19.12.18 Basisovervåkingen ‘ØKOFERSK – delprogram Nord’ omfattet fem innsjøer i 2017, hvorav en BIOLOK- og...

Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset

Type: Faktaark | Nummer: M-1243 | Utgiver: Miljødirektoratet

18.12.18 I dette faktaarket redegjør vi for kravene forurensningsloven stiller til mellomlagring og...

Butikkaksjon leketøy 2018

Type: Rapport | Nummer: M-1227 | Utgiver: Miljødirektoratet

20.12.18 Miljødirektoratet har gjennomført en omfattende kontroll av leketøy i 41 butikker.  Vi sjekket 80...

Kontroll av slim og putty 2018 - kjemisk analyse av regulerte stoffer i produkter

Type: Rapport | Nummer: M-1213 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.12.18 Miljødirektoratet har undersøkt 14 slim og putty for innhold av regulerte helse- og miljøfarlige...

Gassovermetning i vassdrag – en kunnskapsoppsummering

Type: Rapport | Nummer: M-1126 | Utgiver: LFI

05.12.18 Denne publikasjonen sammenfatter internasjonal kunnskap om gassovermetning og dens miljøeffekter...

Occurrence of pearls in mussels (Mytilus spp.) from the Norwegian coast

Type: Rapport | Nummer: M-1173 | Utgiver: NIVA

03.12.18 Mussels (Mytilus spp.) from the Norwegian coast produce pearls, up to as many >360 pearls per...