Nasjonal beregning av mengde matsvinn på forbrukerleddet

Målet med dette prosjektet har for Miljødirektoratet vært å få en ny oppdatert referanseverdi for fremtidig måling i utviklingen av matsvinn. Videre har det vært behov for en klar metode for denne type beregninger og innspill til hvordan det kan organiseres og finansieres.

Det er utviklet og beskrevet en metode for beregning av matsvinn som en integrert del av prosjektet. Metoden er oppdatert etter gjennomføring av ny nasjonal beregning og inngår som et vedlegg til rapporten. To hovedtyper avfallsstrømmer danner grunnlag for registrering og kartlegging av matavfall og matsvinn i Norge fra husholdninger; restavfall fra henteordning og kildesortert våtorganisk avfall (matavfall, mv.).


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-1016
Språk:
NB

Publisert:
11.04.2018 00:00:00
Opphav:
Avfall Norge
Omfang:
47 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema