Hva kan min virksomhet gjøre for å begren-se marin forsøpling og mikroplast?

Plastforsøpling i havet er en av vår tid største miljøproblem. 70 til 90 prosent av forsøpling langs kysten er plast. 

Forsøplingen kommer fra landbaserte kilder og fra fiske- og havbruk. Myndighetene jobber med tiltak både nasjonalt– og internasjonalt. Det er nå viktig at alle bidrar der de kan med å begrense forsøplingen. Enkle tiltak som alle kan gjøre, kan være en del av løsningen. Her kan du lese mer om marin forsøpling, hvordan den enkelte kan bidra og hvordan myndighetene jobber.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-992
Språk:
NB

Publisert:
10.04.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema