Evaluering av metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse

En ny metode for kartlegging og vurdering av lokalitetskvalitet for terrestriske naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse ble testet ut og evaluert i 2017. Metoden er basert på Artsdatabankens system for å beskrive naturvariasjon, Natur i Norge (NiN).

Denne rapporten utgjør én av fire rapporter som er utarbeidet i forbindelse med prosjektet. Resultatene i de fire rapportene er fulgt opp i NINA-rapport 1428, hvor justeringer i metoden for vurdering av lokalitetskvalitet er foreslått. Den reviderte metoden ligger til grunn for Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for naturtyper i 2018.


Type:
Rapport
Nummer:
M-853
Språk:
NB

Publisert:
04.04.2018 00:00:00
Opphav:
BioFokus
Omfang:
66 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema