Evaluering av kartleggings- og verdisettingsmetodikk for naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse – NNF

En ny metode for kartlegging og vurdering av lokalitetskvalitet for terrestriske naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse ble testet ut og evaluert i 2017. Metoden er basert på Artsdatabankens system for å beskrive naturvariasjon, Natur i Norge (NiN).

Denne rapporten utgjør én av fire rapporter som er utarbeidet i forbindelse med prosjektet. Resultatene i de fire rapportene er fulgt opp i NINA-rapport 1428, hvor justeringer i metoden for vurdering av lokalitetskvalitet er foreslått. Den reviderte metoden ligger til grunn for Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for naturtyper i 2018.


Type:
Rapport
Nummer:
M-852
Språk:
NB

Publisert:
04.04.2018 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
116 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema