Luftforurensning: Svoveldioksid (SO2)

Eksponering for SO2 i uteluft kan føre til helseskader. Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet har fastsatt kriterier for hvilke nivåer som er trygge for de aller fleste.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-828
Språk:
NB

Publisert:
15.09.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet, Folkehelseinstituttet
Omfang:
1 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema