Bedre utnyttelse av fosfor

Fosfor er en begrenset ressurs som er satt opp på EUs liste over kritiske råvarer. Gjenbruk og utnyttelse av fosfor fra sekundære kilder er viktig for å oppnå bedre ressursutnyttelse.

Norge har et overskudd på fosfor. Selv om en stor andel fosforholdig avfall og husdyrgjødsel blir brukt som en ressurs til planteproduksjon, blir ikke fosforen utnyttet optimalt i dag.

COWI og NIBIO har gjennomført en studie av muligheter for bedre utnyttelse av fosfor i organiske restprodukter i Norge. Rapporten beskriver potensialet for fosforgjenvinning i Norge, ulike behandlingsteknologier for å øke plantetilgjengeligheten av fosfor fra ulike avfallsbaserte kilder samt virkemidler for å oppnå bedre utnyttelse av fosfor fra sekundære kilder.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-846
Språk:
NB

Publisert:
24.10.2017 00:00:00
Opphav:
COWI
Omfang:
64 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema