Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Hedmark

I Hedmark er det gjennomført supplerende kartlegging av naturtyper i jordbrukets kulturlandskap som en del av programmet “Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold”. I 2005 og 2006 ble det kartlagt 96 lokaliteter.

Rapporten omfatter også 39 lokaliteter fra et tidligere prosjekt om kulturbetinget botanisk mangfold i grensetraktene mot Sverige. Av de i alt 135 lokalitetene ble 12 lokaliteter gitt verdi A (nasjonalt viktig), 42 verdi B (regionalt viktig) og 81 verdi C (lokalt viktig). Flest lokaliteter ble registrert i Tynset, Eidskog, Kongsvinger, Løten og Stange. Naturbeitemark var den vanligste naturtypen som ble registrert, med 94 lokaliteter.


Type:
Rapport
Nummer:
M-577
Språk:
NB

Publisert:
28.11.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
88 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema