Informasjon om fallvilt og skrantesjuke

Fallvilt av elg, hjort og rådyr i Norge skal testes for skrantesjuke.

I faktaarket finner du informasjon om hva ettersøkspersonell, kommunens viltforvaltning og Mattilsynet lokalt skal gjøre. (Faktaarket er oppdatert pr. 27. november 2017.)


Type:
Faktaark
Nummer:
M-835
Språk:
NB

Publisert:
15.11.2017 00:00:00
Opphav:
Mattilsynet, NINA, Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet
Omfang:
2 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema