Veileder til utarbeidelse av avfallsplaner i havner

Veilederen utdyper kravene som forurensningsforskriften kapittel 20 stiller til  avfallsplaner i havner.

Den tar blant annet for seg hva en avfallsplan skal inneholde, hvem som er ansvarlig for å lage den, hvordan berørte parter skal involveres og rutiner for revidering. I veilederen finnes lenke til veiledning og maler for utarbeidelse av felles avfallsplaner i kommuner og noen andre nyttige lenker ved i forhold til avfallsplaner i havner.

Vedlegg for nedlasting (kan åpnes i tekstbehandler)

 

Veilederen erstatter M-147.


Type:
Veileder
Nummer:
M-714
Språk:
NB

Publisert:
15.03.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
18 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker