Pilotprosjekt mot stillehavsøsters delrapport 2016

Statens naturoppsyn har startet et pilotprosjekt på fjerning av stillehavsøsters på utvalgte lokaliteter i verneområder i Hvaler.

Oppdraget er gitt fra Klima- og miljødepartementet via Miljødirektoratet. Oppdraget går over to år, og resultatet skal beskrive metodikk, kostnader og videre utvikling på lokalitetene etter endt fjerning.


Type:
Rapport
Nummer:
M-710
Språk:
NB

Publisert:
07.03.2017 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
24 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema