Metodeutvikling – bruk av NiN ved naturfaglige registreringer i skog-evalueringsrapport

Sammendraget oppsummerer Asplan Viaks synspunkt på de viktigste svakheter og styrker i forslaget til ny metodikk.

I tillegg trekker den fram de viktigste endringene i metodikk som vi foreslår. Det anbefales likevel at hele rapporten leses for bedre forstå bakgrunnen for våre synspunkt og innspill.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-709
Språk:
NB

Publisert:
02.03.2017 00:00:00
Opphav:
asplanviak
Omfang:
72 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema